1

Tài liệu Bệnh Phụ Khoa

CÁC KHỐI U BUỒNG TRỨNG
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

KHỐI U ĐỆM BUỒNG TRỨNG
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

KHỐI U TẾ BÀO MẦM
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

UNG THƯ BUỒNG TRỨNG VÀ KHỐI U BIỂU BÌ THƯỜNG GẶP
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

U NANG BUỒNG TRỨNG
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

U XƠ TỬ CUNG
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

KHỐI U NGUYÊN BẢO NUÔI.
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

CÁC TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP Ở CỔ TỬ CUNG
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

VIÊM SINH DỤC
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

ÁP DỤNG THỰC TẾ
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

VÔ KINH
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

RONG KINH RONG HUYẾT
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

THỐNG KINH
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

VÒNG KINH KHÔNG PHÓNG NOÃN
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

SỬ DỤNG HORMON TRONG PHỤ KHOA
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

SINH LÝ PHỤ KHOA
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

NHỮNG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG MỘT CUỘC ĐẺ
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

SINH LÝ CHUYỂN DẠ
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

VÔ KHUẨN TRONG SẢN KHOA
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

VỆ SINH THAI NGHÉN
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

VỆ SINH KINH NGUYỆT
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

SỰ TIẾT SỮA
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

HẬU SẢN THƯỜNG
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

SỔ RAU THƯỜNG
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

CƠ CHẾ ĐẺ NGÔI CHỎM KIỂU THẾ CHẨM CHẬU TRÁI TRƯỚC
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

THAY ĐỔI GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ KHI CÓ THAI
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

CÁC PHẦN PHỤ CỦA THAI ĐỦ THÁNG
 1 năm trước

Bài giảng sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

TÍNH CHẤT THAI NHI ĐỦ THÁNG
 1 năm trước

Bài giản sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

SỰ THỤ TINH, SỰ LÀM TỔ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG
 1 năm trước

Bài giản sản phụ khoa Tập 1_ĐHYHN_Năm 2020

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây