1

Tin tức Siêu Âm Thai

Thai nhi 29 tuần tuổi
Thai nhi 29 tuần tuổi

Sự phát triển thai nhi 29 tuần tuổi

 1 năm trước
 15254
Thai nhi 16 tuần tuổi
Thai nhi 16 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 16 tuần tuổi

 1 năm trước
 14297
Thai nhi 13 tuần tuổi
Thai nhi 13 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 13 tuần tuổi

 1 năm trước
 15504
Thai nhi 38 tuần tuổi
Thai nhi 38 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 38 tuần tuổi và những điều cần biết!

 1 năm trước
 12722
Thai nhi 4 tuần tuổi
Thai nhi 4 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 4 tuần tuổi

 3 năm trước
 13958
Thai nhi 5 tuần tuổi
Thai nhi 5 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 5 tuần tuổi

 3 năm trước
 15887
Thai nhi 6 tuần tuổi
Thai nhi 6 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 6 tuần tuổi

 3 năm trước
 17719
Thai nhi 3 tuần tuổi
Thai nhi 3 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 3 tuần tuổi

 3 năm trước
 16739
Thai nhi 7 tuần tuổi
Thai nhi 7 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 7 tuần tuổi

 3 năm trước
 18159
Thai nhi 8 tuần tuổi
Thai nhi 8 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 8 tuần tuổi

 3 năm trước
 18261
Thai nhi 9 tuần tuổi
Thai nhi 9 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 9 tuần tuổi

 3 năm trước
 16832
Thai nhi 10 tuần tuổi
Thai nhi 10 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 10 tuần tuổi

 3 năm trước
 18137
Thai nhi 11 tuần tuổi
Thai nhi 11 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 11 tuần

 3 năm trước
 19967
Thai nhi 12 tuần tuổi
Thai nhi 12 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 12 tuần

 3 năm trước
 15343
Thai nhi 14 tuần tuổi
Thai nhi 14 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 14 tuần tuổi

 3 năm trước
 11868
Thai nhi 15 tuần tuổi
Thai nhi 15 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 15 tuần tuổi

 3 năm trước
 12349
Thai nhi 17 tuần tuổi
Thai nhi 17 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 17 tuần

 3 năm trước
 13714
Thai nhi 18 tuần tuổi
Thai nhi 18 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 18 tuần

 3 năm trước
 15541
Thai nhi 19 tuần tuổi
Thai nhi 19 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 19 tuần tuổi

 3 năm trước
 15860
Thai nhi 20 tuần tuổi
Thai nhi 20 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 20 tuần

 3 năm trước
 12592
Thai nhi 21 tuần tuổi
Thai nhi 21 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 21 tuần tuổi

 3 năm trước
 14067
Thai nhi 22 tuần tuổi
Thai nhi 22 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 22 tuần tuổi

 3 năm trước
 12258
Thai nhi 23 tuần tuổi
Thai nhi 23 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 23 tuần tuổi

 3 năm trước
 19184
Thai nhi 24 tuần tuổi
Thai nhi 24 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 24 tuần tuổi

 3 năm trước
 17870
Thai nhi 25 tuần tuổi
Thai nhi 25 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 25 tuần tuổi

 3 năm trước
 11398
Thai nhi 26 tuần tuổi
Thai nhi 26 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 26 tuần tuổi

 3 năm trước
 12579
Thai nhi 27 tuần tuổi
Thai nhi 27 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 27 tuần tuổi

 3 năm trước
 18566
Thai nhi 28 tuần tuổi
Thai nhi 28 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 28 tuần tuổi

 3 năm trước
 14093
Thai nhi 30 tuần tuổi
Thai nhi 30 tuần tuổi

Sự phát triển thai nhi 30 tuần tuổi

 3 năm trước
 12284
Thai nhi 31 tuần tuổi
Thai nhi 31 tuần tuổi

Sự phát triển của thai nhi 31 tuổi

 3 năm trước
 16654

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây