Phòng khám nam khoa Penuma chuyên sâu về phẫu thuật tăng kích thước dương vật.

Vật liệu độn làm to dương vật được sử dụng:

  • Mô da nhân tạo ( tấm độn sinh học megaderm)
  • Tấm silicon hình hoa hướng dương, T- ring

Đội ngũ bác sĩ gồm các bác sĩ phẫu thuật tiết niệu:

  • TP.HCM: Bác sĩ tiết niệu bệnh viện Bình Dân
  • Hà Nội: Bác sĩ tiết niệu bệnh viện 103

Hotline: 0967 658 496

Các kỹ thuật nam khoa chính:

 

Dòng thời gian

Nam khoa Penuma thực hiện kỹ thuật làm to dương vật bằng đặt tấm mô da nhân tạo Megaderm. Kết quả tự nhiên, vĩnh viễn. Gây tê tại chỗ, làm 45 phút, về nhà trong ngàyCơ sở Hà Nội: Bác sĩ tiết niệu bệnh...
Cận cảnh đặt tấm độn sinh học Megaderm làm to dương vật
Khách hàng nam giới đến từ Lào Cai, 43 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Động dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 43 tuổi, Lào Cai - ca 123
Khách hàng nam giới đến từ Lào Cai, 43 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Động dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 43 tuổi, Lào Cai - ca 123
Khách hàng nam giới đến từ Thanh Hóa, 41 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học megaderm , đường mổ ở mu, khách hàng 41 tuổi, Thanh Hóa - ca 122
Khách hàng nam giới đến từ HCM, 36 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 36 tuổi, HCM -  ca 121
Khách hàng nam giới đến từ Thanh Hóa, 43 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học, đường mổ ở mu, khách hàng 42 tuổi, Thanh Hóa -  ca 120
Khách hàng nam giới đến từ Đồng Nai, 38 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 38 tuổi, Đồng Nai -  ca 119
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 35 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 35 tuổi, Hà Nội -  ca 118
Khách hàng nam giới đến từ Nam Định, 39 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Độn dương vật bằng tấm độn sinh học, đường mổ ở mu, khách hàng 38  tuổi HCM - ca 117
Khách hàng nam giới đến từ HCM, 30 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 30 tuổi, HCM -  ca 116
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 38 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng tấm độn megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 38 tuổi Hà Nội - ca 115
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 33 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng tấm độn megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 33 tuổi Hà Nội - ca 114
Khách hàng nam giới đến từ HCM, 33 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Tăng kích thước dương vật bằng tấm độn sinh học, đường mổ ở mu, khách hàng 33 tuổi HCM - ca 113
Khách hàng nam giới đến từ Nam Định, 39 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa penumaCơ...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 39 tuổi Nam Định ca 112
Khách hàng nam giới đến từ An Giang, 30 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 30 tuổi An Giang - ca 111
Khách hàng nam giới đến từ Ninh Bình, 42 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 42 tuổi Ninh Bình - ca 110
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 35 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 35 tuổi Hà Nội - ca 109
Khách hàng nam giới đến từ Thái Bình, 38 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa penumaCơ...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 38 tuổi Thái Bình - ca 108
Khách hàng nam giới đến từ Thái Bình, 30 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 30 tuổi Thái Bình - ca 107
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 29 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 29 tuổi Hà Nội - ca 106
Khách hàng nam giới đến từ Phú Quốc, 30 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Tăng kích thước dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 30 tuổi Phú Quốc - ca 105
Khách hàng nam giới đến từ Bình Dương, 38 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 38 tuổi Bình Dương - ca 102
Khách hàng nam giới đến từ Bình Phước, 33 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 33 tuổi Bình Phước - ca 104
Khách hàng nam giới đến từ An Giang, 43 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: Tiền mê + gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 43 tuổi An Giang - ca 103
Khách hàng nam giới đến từ HCM, 37 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ. Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại...
Tăng kích thước dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 34 tuổi HCM - ca 101
Khách hàng nam giới đến từ Quảng Ninh, 35 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ. Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 35 tuổi Quảng Ninh - ca 100
Khách hàng nam giới đến từ Lào Cai, 37 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ. Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 37 tuổi Lào Cai - ca 98
Nếu bao quy đầu của em dài mà có hiện tượng bẩn, cặn trắng hôi thì cắt BQĐ là chính xác. Sạch sẽ thơm tho.
Cắt BQĐ thì không...

atopalm

 

Today's birthdays
19 years old
19 years old
Upcoming birthdays
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây