Phòng khám nam khoa Penuma chuyên sâu về phẫu thuật tăng kích thước dương vật.

Vật liệu độn làm to dương vật được sử dụng:

  • Mô da nhân tạo ( tấm độn sinh học megaderm)
  • Tấm silicon hình hoa hướng dương, T- ring

Đội ngũ bác sĩ gồm các bác sĩ phẫu thuật tiết niệu:

  • TP.HCM: Bác sĩ tiết niệu bệnh viện Bình Dân
  • Hà Nội: Bác sĩ tiết niệu bệnh viện 103

Hotline: 0967 658 496

Các kỹ thuật nam khoa chính:

 

Dòng thời gian

Khách hàng nam giới đến từ HCM, 39 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 39 tuổi, HCM - ca 146
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 41 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 41 tuổi, Hà Nội - ca 145
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 30 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa penumaCơ sở...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 30 tuổi, Hà Nội - ca 144
Khách hàng nam giới đến từ HCM, 47 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước dương vật bằng megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 47 tuổi, HCM - ca 143
Khách hàng nam giới đến từ Đồng Nai, 28 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 28 tuổi, Đồng Nai - ca 142
Khách hàng nam giới đến từ HCM, 40 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 40 tuổi, HCM - ca 141
Khách hàng nam giới đến từ HCM, 31 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 31 tuổi, HCM - ca 140
Khách hàng nam giới đến từ Hải Phòng, 35 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học, đường mổ ở mu, khách hàng 39 tuổi, Hưng Yên - ca 139
Khách hàng nam giới đến từ Đà Nẵng, 37 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 37 tuổi, Đà Nẵng - ca 138
Khách hàng nam giới đến từ Hải Phòng, 35 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 35 tuổi, Hải Phòng - ca 137
Khách hàng nam giới đến từ Bình Phước, 37 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 37 tuổi, Bình Phước - ca 136
Khách hàng nam giới đến từ Daklak, 30 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học, đường mổ ở mu, khách hàng 30 tuổi, Daklak - ca 135
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 47 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa penumaCơ sở...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 47 tuổi, Hà Nội - ca 134
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 50 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 50 tuổi, Hà Nội - ca 133
Khách hàng nam giới đến từ Lào Cai, 28 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa penumaCơ...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 28 tuổi, Lào Cai - ca 132
Khách hàng nam giới đến từ Gia Lai, 32 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 32 tuổi, Gia Lai - ca 131
Khách hàng nam giới đến từ Vũng Tàu, 31 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Độn dương vật bằng tấm độn megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 31 tuổi, Vũng Tàu - ca 130
Khách hàng nam giới đến từ Điện Biên, 35 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm:gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học megaderm, đường mổ ở mu, khách hàng 35 tuổi, Điện Biên - ca 129
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 29 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 29 tuổi, Hà Nội - ca 128
Khách hàng nam giới đến từ Hà Nội, 29 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 29 tuổi, Hà Nội - ca 128
Trong số những nguyên nhân chính gây viêm bao quy đầu như vệ sinh kém, hẹp bao quy đầu, lây nhiễm qua đường tình dục… thì dương vật bị cọ sát kéo dài cũng khiến bao quy đầu bị viêm. Giống như trường...
Viêm bao quy đầu vì dương vật bị cọ sát nhiều - Nam khoa Penuma
Khách hàng nam giới đến từ Đồng Nai, 33 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học megaderm , đường mổ ở mu, khách hàng 33 tuổi, Đồng Nai - ca 127
Khách hàng nam giới đến từ Thanh Hóa, 42 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng tấm độn megaderm , đường mổ ở mu, khách hàng 42 tuổi, Thanh Hóa - ca 126
Khách hàng nam giới đến từ Hà nội, 64 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa penumaCơ sở...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học megaderm , đường mổ ở mu, khách hàng 64 tuổi, Hà Nội - ca 125
Khách hàng nam giới đến từ Vĩnh Phúc, 39 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa penumaCơ...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học megaderm , đường mổ ở mu, khách hàng 39 tuổi, Vĩnh Phúc - ca 124
Nam khoa Penuma thực hiện kỹ thuật làm to dương vật bằng đặt tấm mô da nhân tạo Megaderm. Kết quả tự nhiên, vĩnh viễn. Gây tê tại chỗ, làm 45 phút, về nhà trong ngàyCơ sở Hà Nội: Bác sĩ tiết niệu bệnh...
Cận cảnh đặt tấm độn sinh học Megaderm làm to dương vật
Khách hàng nam giới đến từ Lào Cai, 43 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Động dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 43 tuổi, Lào Cai - ca 123
Khách hàng nam giới đến từ Lào Cai, 43 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Động dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 43 tuổi, Lào Cai - ca 123
Khách hàng nam giới đến từ Thanh Hóa, 41 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: gây tê tại chỗNam khoa...
Tăng kích thước cậu nhỏ bằng tấm độn sinh học megaderm , đường mổ ở mu, khách hàng 41 tuổi, Thanh Hóa - ca 122
Khách hàng nam giới đến từ HCM, 36 tuổi, có mong muốn nâng cấp cậu nhỏ.Phẫu thuật tăng kích thước dương vật: Đường mổ ở mu Vật liệu độn: Mô da nhân tạo Pp vô cảm: tiền mê + gây tê tại chỗNam khoa...
Độn dương vật bằng mô da nhân tạo, đường mổ ở mu, khách hàng 36 tuổi, HCM -  ca 121

atopalm

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây