1

Videos

Ca niềng răng 5274 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5274 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5274 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5274: khớp cắn chéo r21, khấp khểnh. R36 hỏng vẫn còn chân răng --> nhổ chân răng R36. Không sử dụng minivis. Thời gian niềng răng dự kiến 1,5-2 năm. -----//-----? Nha Khoa...
Ca niềng răng 5273 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5273 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5273 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5273: Bạn nữ có R11 xoay, thiếu R42. Bạn lựa chọn phương án mài kẽ trong kế hoạch đ.trị của mình. Ko nhổ răng. Ko minivis. Thời gian niềng dự kiến 1,5 - 2 năm. -----//-----?...
Ca niềng răng 5272 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5272 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5272 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5272: Chỉ cần 2 năm, chuyển tự ti thành tự tin ngay nhé các bạn. Tình trạng: răng khấp khểnh, R11, R21 mẻ, R11 đổi màu. còn chân răng R46. R37 nghiêng trục. Kế hoạch sẽ có nhổ...
Ca niềng răng 5271 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5271 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5271 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5271: Tình trạng răng khấp khểnh, cắn chéo R21. Thiếu R12, R22. Thiếu 1 răng cửa hàm dưới. Răng hàm trên cụp, khớp cắn sâu. Lệch mặt. Kế hoạch: cân nhắc 1 minivis chỉnh khớp cắn...
Ca niềng răng 5270 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5270 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5270 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5270: Tình trạng hô, khấp khểnh.Kế hoạch có nhổ 4 răng số 4 và sử dụng 4 minivis. Thời gian niềng dự kiến 2-2,5 năm, -----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng răng chuyên...
Ca niềng răng 5269 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5269 | Nha Khoa Bauman 00:30
Ca niềng răng 5269 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5269: tình trạng hô, khấp khểnh, thiếu R42. Kế hoạch nhổ R4 và cắm 4 minivis. Thời gian niềng dự kiến: 2 - 2,5 năm. -----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng răng chuyên sâu...
Ca niềng răng 5268 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5268 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5268 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5268: một hàm răng khấp khểnh nhiều, hô, mất R46. Để đây và chờ ~ 2 năm nữa quay lại nhìn sự "biến hình" -----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng răng chuyên sâu - Trả góp - Giá...
Ca niềng răng 5267 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5267 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5267 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5267: tình trạng răng hô, khấp khểnh khá nặng. R16 sâu vỡ thân răng. Kế hoạch: Nhổ 4 răng 4. Sử dụng 4 minivis. Thời gian niềng dự kiến 2,5 - 3 năm. -----//-----? Nha Khoa...
Ca niềng răng 5266 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5266 | Nha Khoa Bauman 00:18
Ca niềng răng 5266 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5266: tình trạng móm, khớp cắn ngược, mòn rìa cắn các răng cửa, xương hàm dưới quá phát. P.án: chỉnh hết móm, mài kẽ hoặc nhổ răng 4 + cắm vis (tùy bạn lựa chọn). Thời gian...
Ca niềng răng 5265 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5265 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5265 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5265: tình trạng hô, khấp khểnh. Kế hoạch nhổ 4 răng 4 và cắm 4 minivis. Thời gian niềng dự kiến 2,5 năm. -----//-----Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng răng chuyên sâu - Trả góp -...
Ca niềng răng 5264 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5264 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5264 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5264: tình trạng hô do răng, xương hàm. Làm cầu răng sứ R44, R45. Kế hoạch: nhổ 4 răng 4 và sử dụng 4 minivis. Kết quả dự kiến cải thiện 80%. Thời gian niềng dự kiến: 2,5 - 3...
Ca niềng răng 5263 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5263 | Nha Khoa Bauman 00:31
Ca niềng răng 5263 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5263: tình trạng răng khấp khểnh, thiểu sản men răng R11, R31. Thời gian niềng dự kiến 2,5 năm. -----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng răng chuyên sâu - Trả góp - Giá rẻ?...
Ca niềng răng 5262| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5262| Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5262| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5262: Gắn mắc cài kim loại tự động cho bạn nam tình trạng răng khấp khểnh. R35,45 mọc lệch cung. Kế hoạch nhổ R14, R24, R35, R45. Sử dụng 2 minivis trong quá trình đtri. Thời...
Ca niềng răng 5261| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5261| Nha Khoa Bauman 00:34
Ca niềng răng 5261| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5261: tình trạng khớp cắn sâu nhẹ. Răng khấp khểnh 2 hàm. Hàm trên răng thưa. BN chọn niềng mắc cài sứ, mài kẽ, không nhổ răng, không minivis. Kết quả tiên lượng: Giảm khớp cắn...
Ca niềng răng 5260 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5260 | Nha Khoa Bauman 00:29
Ca niềng răng 5260 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5260: tình trạng răng chìa 2 hàm, lệch đường giữa, xương hàm mỏng. Kế hoạch: Nhổ 4 Răng 4. Cắm 4 minivis. Thời gian niềng dự kiến 2-2,5 năm.-----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng...
Ca niềng răng 5259| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5259| Nha Khoa Bauman 00:30
Ca niềng răng 5259| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5259: Răng hàm trên thưa, chìa nhẹ. Bác sĩ tư vấn cho bạn 2 phương án: PA1: Mài kẽ hàm dưới, không nhổ răngPA2: Nhổ 4 răng 4, cắm 4 minivis.Bạn ấy lựa chọn PA1. Thời gian niềng dự...
Ca niềng răng 5258 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5258 | Nha Khoa Bauman 00:32
Ca niềng răng 5258 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5258: Răng khấp khểnh, hô nhẹ. - Mất R46, còn chân răng R16, R36, R24.- Thiếu R13. Sâu kẽ R11, R21. - Lệch đường giữa sang phải. - Cắn chéo R22Kế hoạch: Nhổ chân răng R16,...
Ca niềng răng 5257 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5257 | Nha Khoa Bauman 00:36
Ca niềng răng 5257 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5257: tình trạng hô, khấp khểnh. R11. R21 chết tủy. Kế hoạch: nhổ 4 răng 4. Sử dụng 4 minivis. Thời gian dự kiến: 2,5-3 năm. -----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng...
Ca niềng răng 5256| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5256| Nha Khoa Bauman 00:30
Ca niềng răng 5256| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5256: Gắn mắc cài sứ tự động cho bạn nam có tình trạng Răng hô, thưa, khấp khểnh, khớp cắn sâu. Kế hoạch: không nhổ răng. Sử dụng 1 minivis để đánh lún. Thời gian niềng dự kiến...
Ca niềng răng 5255 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5255 | Nha Khoa Bauman 00:33
Ca niềng răng 5255 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5255: tình trạng khớp cắn ngược, mòn rìa cắn răng cửa. Kế hoạch: mài kẽ, không nhổ răng, không minivis. Thời gian niềng dự kiến: 8-12 tháng. -----//-----? Nha Khoa Bauman...
Ca niềng răng 5254 | Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5254 | Nha Khoa Bauman 00:32
Ca niềng răng 5254 | Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5254: Gắn mắc cài sứ cho bạn nam tình trạng răng khấp khểnh. - Thiếu R23. Tụt lợi. - R46 đã điều trị tủy. (bọc sứ sau niềng). Kế hoạch: Nhổ R14, R34, R44. Thời gian...
Ca niềng răng 5253| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5253| Nha Khoa Bauman 00:36
Ca niềng răng 5253| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5253: Hô do răng và xương hàm. Khấp khểnh. Khớp cắn sâu. Cười hở lợi. Kế hoạch: Nhổ 4 răng 4. Cắm 4 - 6 minivis. Thời gian niềng dự kiến: 2,5 - 3 năm. -----//-----? Nha...
Ca niềng răng 5252| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5252| Nha Khoa Bauman 00:31
Ca niềng răng 5252| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5252: Chẳng bao lâu nữa bạn ấy sẽ hoàn toàn tự tin với nụ cười của bản thân. Sự tự tin giúp bạn hạnh phúc hơn và có nhiều cơ hội tốt lành hơn trong cuộc sống! Trước niềng: hô do...
Ca niềng răng 5250| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5250| Nha Khoa Bauman 00:32
Ca niềng răng 5250| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5250: Tình trạng Khấp khểnh. R22 xoay 90 độ. - R44 thiểu sản men răng.- R63 răng sữa. R45 xoay. - Lệch đường giữaKế hoạch: không nhổ răng, không minivis. Thời gian niềng...
Ca niềng răng 5249| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5249| Nha Khoa Bauman 00:35
Ca niềng răng 5249| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5249: Hô do xương và răng. Khấp khểnh 2 hàm. - R22 đã bọc sứ. - Mất R36, R47 - Đã điều trị tủy R26, R34- Sâu kẽ R11, R22Kế hoạch: Nhổ R14, 24, 44.  Sử dụng 4...
Ca niềng răng 5248| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5248| Nha Khoa Bauman 00:35
Ca niềng răng 5248| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5248: Tình trạng hô, khấp khểnh. Kế hoạch nhổ 4 răng 4. Cắm 4 minivis. -----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng răng chuyên sâu - Trả góp - Giá rẻ? Địa chỉ: số 60 LK6B Làng Việt...
Ca niềng răng 5247| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5247| Nha Khoa Bauman 00:37
Ca niềng răng 5247| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5247: Tình trạng răng hô, khấp khểnh. Kế hoạch nhổ 4 răng 4. Cắm 4 minivis. Thời gian niềng dự kiến 2-2,5 năm. -----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng răng chuyên sâu - Trả góp...
Ca niềng răng 5246| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5246| Nha Khoa Bauman 00:37
Ca niềng răng 5246| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5246: Tình trạng khớp cắn sâu, răng hàm trên khấp khểnh, răng hàm dưới thưa. Kế hoạch: Không nhổ răng. Không minivis. Thời gian niềng dự kiến 1.5 - 2 năm. -----//-----?...
Ca niềng răng 5245| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5245| Nha Khoa Bauman 00:38
Ca niềng răng 5245| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5245: Gắn mắc cài kim loại tự động cho bạn gái có tình trạng: - Hô (do răng và xương), khấp khểnh. - Mất R15 và R36.- R37 và R38 đổ vào trong hoàn toànKế hoạch: Nhổ R24 và R44. Sử...
Ca niềng răng 5244| Nha Khoa Bauman Ca niềng răng 5244| Nha Khoa Bauman 00:41
Ca niềng răng 5244| Nha Khoa Bauman
Ca niềng răng 5244: Gắn mắc cài kim loại tự động cho bạn nữ bị khớp cắn chéo, khấp khểnh tương đối. Thời gian niềng dự kiến 2-2,5 năm. -----//-----? Nha Khoa Bauman Clinic - Niềng răng chuyên sâu...

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây