1

Video Cắt Mí

Sắp xếp theo:  -   -   - 
Combo cắt mí Plasma, nâng mũi Sline chỉnh xương, Độn Cằm Hàn Quốc - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 24 Combo cắt mí Plasma, nâng mũi Sline chỉnh xương, Độn Cằm Hàn Quốc - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 24 09:44
Combo cắt mí Plasma, nâng mũi Sline chỉnh xương, Độn Cằm Hàn Quốc - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 24
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 752 Lượt xem
Combo Nâng mũi cấu trúc 4D Nanoform + Cắt mí Plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 07 Combo Nâng mũi cấu trúc 4D Nanoform + Cắt mí Plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 07 03:11
Combo Nâng mũi cấu trúc 4D Nanoform + Cắt mí Plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 07
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 561 Lượt xem
Combo Nâng mũi cấu trúc 4D + Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 06 Combo Nâng mũi cấu trúc 4D + Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 06 02:38
Combo Nâng mũi cấu trúc 4D + Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 06
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 534 Lượt xem
Combo Nâng mũi bán cấu trúc 4D và cắt mí trên plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 04 Combo Nâng mũi bán cấu trúc 4D và cắt mí trên plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 04 03:48
Combo Nâng mũi bán cấu trúc 4D và cắt mí trên plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 04
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 1266 Lượt xem
Combo Nâng mũi cấu trúc 4D + Cắt mí Plasma + Độn cằm - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 03 Combo Nâng mũi cấu trúc 4D + Cắt mí Plasma + Độn cằm - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 03 03:41
Combo Nâng mũi cấu trúc 4D + Cắt mí Plasma + Độn cằm - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 03
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 866 Lượt xem
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 24 Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 24 04:49
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 24
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 402 Lượt xem
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 23 Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 23 07:37
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 23
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 414 Lượt xem
Chỉnh sụp mí bẩm sinh - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 22 Chỉnh sụp mí bẩm sinh - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 22 09:03
Chỉnh sụp mí bẩm sinh - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 22
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 497 Lượt xem
Bấm mí tạo khóe mắt - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 21 Bấm mí tạo khóe mắt - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 21 10:53
Bấm mí tạo khóe mắt - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 21
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 464 Lượt xem
Cắt mí plasma kết hợp xóa rãnh lệ - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 20 Cắt mí plasma kết hợp xóa rãnh lệ - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 20 05:52
Cắt mí plasma kết hợp xóa rãnh lệ - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 20
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 567 Lượt xem
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 18 Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 18 06:04
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 18
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 478 Lượt xem
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 17 Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 17 05:40
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 17
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 477 Lượt xem
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 16 Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 16 02:34
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 16
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 487 Lượt xem
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 15 Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 15 07:25
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 15
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 487 Lượt xem
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 14 Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 14 09:00
Cắt mí plasma - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 14
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 492 Lượt xem
Bấm mí và mở góc mắt trong, ngoài - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 13 Bấm mí và mở góc mắt trong, ngoài - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 13 12:21
Bấm mí và mở góc mắt trong, ngoài - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 13
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 877 Lượt xem
Cắt mí plasma + mở góc mắt trong - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 12 Cắt mí plasma + mở góc mắt trong - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 12 07:16
Cắt mí plasma + mở góc mắt trong - Thẩm mỹ Kangnam - Ca 12
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 906 Lượt xem
Cắt mí plasma thẩm mỹ Kangnam - Ca 11 Cắt mí plasma thẩm mỹ Kangnam - Ca 11 08:40
Cắt mí plasma thẩm mỹ Kangnam - Ca 11
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 482 Lượt xem
Bấm mí Multi point - Ca 10 Bấm mí Multi point - Ca 10 04:50
Bấm mí Multi point - Ca 10
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 412 Lượt xem
Cắt mí plasma - Ca 09 Cắt mí plasma - Ca 09 08:01
Cắt mí plasma - Ca 09
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc 
 4 năm trước
 405 Lượt xem
Bấm mí Multi-point - Ca 08 Bấm mí Multi-point - Ca 08 03:00
Bấm mí Multi-point - Ca 08
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 475 Lượt xem
Bấm mí multi-point - Ca 07 Bấm mí multi-point - Ca 07 08:44
Bấm mí multi-point - Ca 07
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc 
 4 năm trước
 427 Lượt xem
Cắt mí Plasma - Số 06 Cắt mí Plasma - Số 06 06:20
Cắt mí Plasma - Số 06
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc 
 4 năm trước
 433 Lượt xem
Bấm mí Multi-point - Ca 05 Bấm mí Multi-point - Ca 05 03:07
Bấm mí Multi-point - Ca 05
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc 
 4 năm trước
 422 Lượt xem
Cắt mí Plasma - Ca 04 Cắt mí Plasma - Ca 04 04:37
Cắt mí Plasma - Ca 04
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc 
 4 năm trước
 429 Lượt xem
Cắt mí Plasma - Ca 03 Cắt mí Plasma - Ca 03 04:01
Cắt mí Plasma - Ca 03
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc 
 4 năm trước
 391 Lượt xem
Cắt mí Plasma - Ca 02 Cắt mí Plasma - Ca 02 04:56
Cắt mí Plasma - Ca 02
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc 
 4 năm trước
 452 Lượt xem
Bấm mí Multi point - Ca 01 Bấm mí Multi point - Ca 01 06:51
Bấm mí Multi point - Ca 01
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 421 Lượt xem
Cắt mí bao lâu thì hồi phục? Cắt mí bao lâu thì hồi phục? 04:07
Cắt mí bao lâu thì hồi phục?
Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Hàn Quốc
 4 năm trước
 403 Lượt xem

Dr Duy Thành

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây